Flat-Matt

Połączony system polerowania, czyszczenia i przygotowania powierzchni na bazie wody, gwarantujący niezawodną przyczepność lakieru. Stosowany do przygotowania powierzchni przed ponownym lakierowaniem podczas wykonywania napraw miejscowych, do przygotowania powierzchni przed malowaniem lakierem bezbarwnym.

Pojemność: 500 ml, 1 L

Uwagi: Proszę postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

Karta charakterystyki dostępna na prośbę użytkownika.